Volda symjehall – nybygg

Volda kommune sin største investering til glede for en hel region.

Volda svømmehall ligger i et attraktivt område av Volda med høyskole, barneskole ungdomsskole i umiddelbar nærhet. Volda symjehall er et eget bygg med sin egen identitet, med felles inngangsparti sammen med Volda Campus Arena. Sammen vil de to idrettsbyggene fungere som et tyngdepunkt for idrettsglede og folkehelse i hele regionen. Anlegget er et inkluderende anlegg med positive, romlige og estetiske opplevelser for brukerne. Under utformingen har vi lagt vekt på at alle brukere og besøkende skal få en best mulig opplevelse. 

Volda symjehall - Entreprenør Christie - Nybygg

Bygget skal sammenkobles Volda Campus Arena med felles inngangsparti.  Yttervegger, bærende innervegger, dekker og basseng i bassengareal plasstøpes. Resterende dekker utføres som hulldekker. Yttertak hovedbasseng utføres med bærebjelker av limtre og takelement av treullsement.

Volda symjehall - Entreprenør Christie - Nybygg
Tilrettelagt for at alle brukere og besøkende skal få en positiv og god opplevelse

Badeanlegget vil bestå av ett treningsbasseng (25×15,5 m), terapibasseng (12x10m), barnebasseng, motstrømskanal, badstue med tilliggende kaldkulp, sklie og utendørs boblebad. Garderober, tribune og sosiale rom på plan 3.

Volda symjehall - Entreprenør Christie - Nybygg
25 meters svømmebasseng med stupetårn og sklie

Bilder fra utbyggingen tatt høsten 2023.

Volda symjehall - Entreprenør Christie - Nybygg
Volda symjehall - Entreprenør Christie - Nybygg
Volda symjehall - Entreprenør Christie - Nybygg
Volda symjehall - Entreprenør Christie - Nybygg

Prosjektinformasjon

Byggested:
Volda i Møre og Romsdal
Byggherre:
Volda kommune
Entrepriseform:
Totalentreprise
Prosjekttype:
Nybygg – Svømmehall. ARK/RIB: Lille Frøen AS, Stefan Ekberg Arkitekter AS/Norconsult
Størrelse:
4100 m2
Oppdragssum:
150-200 MNOK