Klimaendringer er vår tids største utfordring, en utfordring vi som samfunn må møte sammen. Gjennom å søke nye og mer bærekraftige måter å bo, arbeide og leve på. Gjennom å utfordre hverandre, og legge til rette for grønn kreativitet og løsninger. Byggenæringen, som Norges største fastlandsnæring, skal lede an i dette arbeidet. I tillegg til å være en kompetansenæring, består den av praktikere som er vant til å finne nye løsninger. Det gjør næringen særskilt egnet til å være en del av klimaløsningen.

BRINGE FREM NYE LØSNINGER

Byggenæringens Klimapris skal bidra til å bringe løsningene frem. Den skal utfordre næringen, samle og presentere grønne prosjekter både i forsknings- og studentmiljøer og i næringens verdikjede.

DELES UT ÅRLIG

Byggenæringens Klimapris skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000, og deles ut årlig.

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her