Vi er nominert til Byggenæringens Klimapris 2023
Christie-nominert-byggenaeringens-klimapris-2023
NOMINERT FOR UTVIKLINGEN AV FREMTIDSRETTET BETONG MED LAVT KARBONAVTRYKK DER ALUMINIUM ERSTATTER STÅL SOM ARMERING

Klimaendringer er vår tids største utfordring, en utfordring vi som samfunn må møte sammen. Gjennom å søke nye og mer bærekraftige måter å bo, arbeide og leve på. Gjennom å utfordre hverandre, og legge til rette for grønn kreativitet og løsninger. Byggenæringen, som Norges største fastlandsnæring, skal lede an i dette arbeidet. I tillegg til å være en kompetansenæring, består den av praktikere som er vant til å finne nye løsninger. Det gjør næringen særskilt egnet til å være en del av klimaløsningen.

BRINGE FREM NYE LØSNINGER

Byggenæringens Klimapris skal bidra til å bringe løsningene frem. Den skal utfordre næringen, samle og presentere grønne prosjekter både i forsknings- og studentmiljøer og i næringens verdikjede.

DELES UT ÅRLIG

Byggenæringens Klimapris skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000, og deles ut årlig.

Del innlegget

Flere
artikler