Christie Utvikling

Christie – Tør å satse!

Christie Utvikling AS ble stiftet i 2016. Selskapet er 100% eid av COB Holding og er et søsterselskap av Christie & Opsahl AS. Formålet med selskapet er å erverve og utvikle eiendom for salg og utleie. Vi utvikler prosjekter fra idé til ferdig bygg, alene eller i samarbeid med andre. Vi ønsker kontakt med grunneiere for samarbeid, eller kjøp av eiendom/tomter. Er du en større leietager som har behov for skreddersøm av  lokaler, ta kontakt med oss. Under ser du prosjekt vi har deltatt i.

Daaetunet - boliger i Spjelkavik

Her blir det 1- til 4-roms leiligheter i 4-5 etasjer. I det ene bygget blir det fellesareal hvor det planlegges en aktivitetskafé, et hyggelig møtested for alle som bor i Daaetunet. Det legges vekt på gode uteområder i Daaetunet med gangveier, sitteplasser og lekeplasser. Totalt vil Daaetunet bestå av 74 leiligheter fordelt på tre bygg.