Utvidelse av inntaksdam for Aura kraftverk

Vanskelig tilkomst uten kjørevei.

Reparasjon og utvidelse av dam i bekkeinntak for Langdøla på Aura kraftverk. Vanskelig tilkomst uten kjørevei. Vanskelig tilkomst uten kjørevei. Helikoptertransport av materialer og betong. Rasfarlig område med stor risiko. Bekkeinntaket ligger i ei bratt fjellside ca 810 moh. Sesongarbeid fra juni/juli til september/ oktober.

Prosjektinformasjon

Byggested:
Sunndal
Byggherre:
Statskraft
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Prosjekttype:
Reparasjon og utvidelse inntaksdam for kraftverk.
Størrelse:
Ca 100 m3 betong. 10 tonn armering og 1500 m3 sprenging
Oppdragssum: