Trollstigplatået – Nasjonal Turistveg

Spektaulære byggverk i stål og betong.

Opparbeidelse av utsiktspunkter, terskler i elva, toalettrom, gangbroer, gangstier, kafeteria, omlegging av riksvei med ny bru m.v på Trollstigplatået.

  • Betong- og stålarbeider utført med egne ressurser, øvrige fag med UE.
  • Kvalitative høye krav til materialer og utførelse. Utstrakt bruk av cortenstål og spesialbetong.
  • Krevende tilkomst i svært bratt og ulent terreng Tidvis flomstor elv og for øvrig krevende bygging i værutsatt område.
  • Stort fokus på HMS og Miljøhensyn i byggeperioden.
  • Byggeledelse og kontroll av samtlige arbeider. Utførelsesklasse 3

Prosjektinformasjon

Byggested:
RV63 i Rauma kommune. Trollstigplatået ca 650 moh.
Byggherre:
Statens vegvesen
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Prosjekttype
Anleggsprosjekt i stål og betong – Nasjonal turistveg
Størrelse
Oppdragssum
MNOK 135 ekskl. mva
Kafeteria på Trollstigen
Kafeteria på Trollstigen

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her