Sjøfronten i Molde

Sjøfronten er det største byutviklingsprosjektet i Molde i moderne tid.

Molde sentrum er åpnet opp mot fjorden og fjellene, og byen har fått en flott sammenhengende havnepromenade. Utbyggingen ble gjennomført i tre etapper i perioden 2018 til 2023.

Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Torget sett fra Rådhusplassen var en del av første utbyggingen.

Sjøfronten 1

Havneområdet ble utvidet og torgkiosken fjernet. Torget fikk ny belegningsstein og kunst. Molde kommune er utbygger, og hadde med seg en rekke offentlige og private aktører i spleiselaget. Sjøfronten 1 ble ferdigstilt i juni 2020.

Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Molde Sjøbad er en del av Sjøfronten 2

Sjøfronten 2

Kaia har blitt utbedret og robust med tanke på vedlikehold og havstigning. Lengst øst er det lekeområde, treningspark og badeamfi. Sjøfronten 2 var siste byggetrinn og den, og dermed hele sjøfronten, ble ferdigstilt 22. juni 2023.

Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Sjøfronten sett mot vest en sommerdag

Sjøfronten 3

Molde fikk nytt grøntområde med leikeplass sør for Brunvollkvartalet. Det ble bygd ny bru for gående og syklende over Moldeelva, og moloen ble rettet ut. Sjøfronten 3 ble ferdigstilt i november 2020.

Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Sjøfronten 3 strekker seg forbi Brunvollkvartalet, som Christie også har bygget
Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Lekeområde med unik utsikt over Moldepanoramaet
Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Sjøfronten treningspark
Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Nausta badeanlegg er flittig i bruk hele året
Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Her ser vi hele sjøfronten sett fra sørvest
Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Her ser vi sjøfronten sett fra ferga i sørøst

Fra utbyggingen

Oversiktsskissen fra Norconsult viser hele Sjøfronten utbyggingen
Christie entreprenør sjøfronten anlegg med kaier
Fra utbyggingen av Sjøfronten 1 i 2019.
Christie entreprenør sjøfronten anlegg med kaier
Fra utbyggingen av Sjøfronten 1 i 2019.
Christie entreprenør sjøfronten anlegg med kaier
Her ser vi fra utbyggingen av Sjøfronten 2. Til venstre i bildet ser vi den ferdige Sjøfronten 1.
Christie entreprenør sjøfronten
Sjøfronten 2 bygges fra land og fra lekter.
Christie entreprenør sjøfronten
Fagarbeidere med mange års erfaring var med.
Christie satser på fagarbeidere
Sjøfronten 2 i september 2021
Christie entreprenør sjøfronten 2
Mange tonn med armering kreves på et så stort anlegg.
Christie entreprenør for Sjøfronten anlegget med kaier i Molde sentrum
Sjøfronten ble bygget ut i 3 etapper i perioden 2018-2023

Prosjektinformasjon

Byggested:
Molde sentrum
Byggherre:
Molde kommune
Entrepriseform:
Totalentreprise
Prosjekttype:
Anlegg med utvidelse av kaier og sjøfront gjennom 3 etapper
Størrelse:
Oppdragssum: