Ombygging av Devoldfabrikken

Ombygging til kontorlokaler i over 100 år gammelt bygg.

I dette ombyggingsprosjektet skulle to etasjer i det over 100 år gamle bygget bygges om til kontorarealer. Deler av arealet bestod av loft med lav takhøyde. Her skulle takkonstruksjonen plukkes ned og heves 2 meter slik at hele etasjen kunne benyttes til kontor. Mest mulig av de gamle materialene skulle gjenbrukes. I stedet for å demontere hele taket valgte vi å jekke opp taket, en takside av gangen. Dette var en kompleks arbeidsoperasjon som vi løste ved å montere egenproduserte stålhengsler i møne og hydrauliske jekker under taksperrene. 

Ombygging og rehabilitering av gammelt fabrikkbygning- Devoldfabrikken. Entreprenør Christie.

Taket ble jekket opp 2 meter til ny høyde og ny bærekonstruksjon ble montert under tett tak. Til slutt ble det montert glassfasade i ytterveggen. Samtlige tak ble påforet, etterisolert og tekket med sink og skiferstein. I skifertaket ble det også satt inn store takvindu. 

Ombygging og rehabilitering av gammelt fabrikkbygning- Devoldfabrikken. Entreprenør Christie.
Skillevegger ble utført i glass og aluminium hvor alt måtte tilpasses og måles på stedet.
Ombygging og rehabilitering av gammelt fabrikkbygning- Devoldfabrikken. Entreprenør Christie.
Innvendig ble eksisterende gulv slipt og lakkert.
Ombygging og rehabilitering av gammelt fabrikkbygning- Devoldfabrikken. Entreprenør Christie.
Skillevegger ved kontor og møterom ble utført i glass og aluminium
Ombygging og rehabilitering av gammelt fabrikkbygning- Devoldfabrikken. Entreprenør Christie.
Gjenbruk av det gamle var en del av oppdraget

Prosjektinformasjon

Byggested:
Langevåg
Byggherre:
O. A. Devolds Sønner AS
Entrepriseform:
Delte entrepriser
Prosjekttype:
Rehabilitering/ombygging/tilbygg
Størrelse:
1150 m2 kontor / 950 m2 yttertak
Oppdragssum:
10-20 MNOK