Christie tør å satse!

Andreas Andenæs – daglig leder

Tør å satse! Vår visjon, vårt mantra. Vi skal tørre å satse. Satse på folk, og gi de mulighetene for personlig utvikling. Vi tør å satse på spennende prosjekter som ikke er A4. Og vi tør å satse innenfor nye geografiske områder.
Christie har som målsetning å være den mest anerkjente bygg- og anleggsentreprenøren på Nordvestlandet. Vi identifiserer oss som en innovativ og prosjektstyrt entreprenørbedrift med spisskompetanse på gjennomføring av komplekse bygg- og anleggsprosjekter.

Hva gjør vi

 • Utvikling og gjennomføring av nybygg, anlegg, rehabilitering, ombygging og tilbygg.
 • Vi har fokus på totalentrepriser og spesielle prosjekter i Møre og Romsdal og Nord Norge.
 • Vi tar hånd om all planlegging, produksjon og oppfølging fra idéstadiet til overlevering
 • Bygg -vi tar på oss de aller fleste byggentrepriser, inkludert: næringsbygg, boliger, skoler, svømme- og idrettshaller
 • Anlegg -vi utfører et bredt spekter anleggsprosjekter som bruer, kraftverk og fjellanlegg. Vi er eksperter på kaianlegg og fergekaier
 • Kunder er både offentlige og private utbyggere

Hvor er vi tilstede

Christie Opsahl entreprenør har hovedkontor i Molde, og avdelingskontorer i Ålesund og Volda/Ørsta. Men vi utfører entreprenør-tjenester med nybygg, anlegg og rehabilitering på hele Nordvestlandet og i Nord Norge med fokus på Nordland fylke. Vårt hovedområde er i Møre og Romsdal med fokus på kommunene Molde, Aukra, Rauma, Hustadvika, Gjemnes, Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Vannylven, Vestnes, Ålesund, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Hareid, Herøy, Ulstein, Ørsta og Volda med omland.

Vår organisasjon

 • Eies av KB Gruppen og Christies ansatte

 • Hovedkontor, lager og verksted i Molde og avdelingskontor i Ålesund og på Åndalsnes

 • 196 medarbeidere, hvorav mer enn 40 tekniske funksjonærer

 • Medeierskap er viktig og mange av medarbeiderne eier aksjer i selskapet

Vår historie startet i 1932

 • Christie & Opsahl AS ble stiftet i Oslo i 1932 i av sivilingeniør Johan K. Christie
 • I siste halvdel av 1940-tallet ble hovedkontoret flyttet til Molde
 • I 1982 ble selskapet solgt til Byggholt i Bærum
 • I 1992 bleselskapet overtatt av de ansatte
 • I 2001 fusjonerte selskapet og Planor med Christie Holding som Morselskap
 • I 2010 fusjonerte Christie Holding med Partnergruppen og Christie Holding endret navn til Christie Partner
 • I 2013 ble selskapet en del av KB Gruppen som også er hovedeier i dag
 • I 2015 ble alle ansatte i Betongpartner AS ansatt i Christie & Opsahl AS som er dagens selskapsnavn

Christie Utvikling

Christie Utvikling AS ble stiftet i 2016. Selskapet er 100% eid av COB Holding og er et søsterselskap av Christie & Opsahl AS. Formålet med selskapet er å erverve og utvikle eiendom for salg og utleie. Vi utvikler prosjekter fra idé til ferdig bygg, alene eller i samarbeid med andre. Vi ønsker kontakt med grunneiere for samarbeid, eller kjøp av eiendom/tomter. Er du en større leietager som har behov for skreddersøm av  lokaler, ta kontakt med oss. 

Christie entreprenør bærekraftmål

Bærekraft og miljø

Christie annerkjenner FNs bærekraftsmål og gjør sitt for å bidra i riktig retning på de områdene vi anser mest aktuelt for oss. Christie har som målsetning å være et bærekraftig entreprenørselskap ved å bidra til å løse våre felles miljø og samfunnsutfordringer. Dette ligger i ryggmargen vår, og vi arbeider hver dag for å etterleve og bli endra bedre på dette. Vi kaller det vårt DNA, og det er oppsummert som følger:

Christie`s DNA

Hos Christie:

 • har vi ryddige, og sikre byggeplasser som ikke skader miljøet
 • har vi godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på og passer på hverandre
 • skiller vi ikke mellom kjønn, og vi tilrettelegger for likestilling og gode arbeidsforhold på arbeidsplassen
 • satser vi på folk og gir muligheter for personlig utvikling
 • skaper vi gode prosjekter for både kunden, omgivelsene og miljøet

Fakturainfo:

Christie & Opsahl AS, Christie Utvikling AS og COB Holding AS kan motta fakturaer på elektronisk format, EHF.

Følgende regler for merking gjelder selskapene:

Selskapsnavn Org. nummer

Christie & Opsahl AS 974 353 547
Christie Utvikling AS 918 524 819
COB Holding AS 912 443 345

Prosjektnummer og bestiller skal være påført alle fakturaer. Fakturaer som mangler prosjektnummer og bestiller referanse blir ikke behandlet hos oss og returnert. Vi betaler ikke kostnaden ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

EHF-faktura:

Vi ønsker primært å motta fakturaene i EHF-format. Prosjektnummer og bestiller referanse merkes i EHF-filen.

Faktura pr. e-post:

Sekundært kan faktura sendes på e-post til: 974353547-NO@cogidocs.net

Godkjent filformat er PDF, og fakturaen skal være vedlegg til e-posten. Det godkjennes kun en faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet. Bilag skal inkluderes i PDF-filen.

Faktura per post:

Eventuelt kan faktura sendes per post.

«Selskapsnavn»
Grandfjæra 22A
6415 Molde