Trollheimen bru og bekkeinntak

Reparasjon og utvidelse av dam i bekkeinntak for Vassdalen.

Forsterking av bru ved Gråsjø og bygging av ny gangbru. Samt rensk av to inntaksbasseng for to andre bekkeinntak.

Bruforsterkning ved Gråsjø i Trollheimen
Bruforsterkning ved Gråsjø i Trollheimen

Prosjektinformasjon

Byggested:
Surnadal
Byggherre:
Statkraft
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Prosjekttype:
Nytt bekkeinntak i Vassdalen og bruforsterking ved Gråsjø
Størrelse:
Ca 150 m3 betong og 15 tonn armering
Oppdragssum: