Nye Driva Bru

Flettverks-buebru i stål. Sunndalsøra i Sunndal kommune.

Brua skal fundamenteres på landkar av betong fundamentert på peler i løsmasser.

  • Ny bru bygges sammen på land og lanseres på midlert. fylling i elv/ bailey-bjelker nedstrøms eksist. bruer og opplagres på midlertidige landkar.
  • Med ferdig utstøpt dekke på ny bru skal denne fungere som interimsbru til den senere blir sideforskjøvet og endelig plassert.
  • Riving av eksisterende bruer fra hhv. 1914 og 1984 inngår.
  • Etter bygging av nye landkar skal brua sideforflyttes oppstrøms til permanent plassering.
  • Bygging av interimsveger og reetablering av berørt riksveg inngår, likeså vegens sideterreng, elvebunn og elvebredder.
  • Entreprenøren ansvarer også for vannhåndtering i elveløpet, HMS og Miljøaspektet i byggeperioden.

Prosjektinformasjon

Byggested:
Sunndalsøra i Sunndal kommune
Byggherre:
Statens vegvesen, region Midt
Entrepriseform:
Utførelsesentreprise, enhetspriskontrakt
Prosjekttype
Flettverks-buebru i stål og betong kjørebane
Størrelse
110m spenn, 535 t ståkonstr., 21 t kabler Riving 2 stk eksist. bruer
Oppdragssum
MNOK 80 ekskl. mva
Flettverks-buebru i stål
Flettverks-buebru i stål

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her