Ny 100 meter lang bru på E6 over Reisaelva i Troms
E6-bru-troms kopi
Vi har fått i oppdrag å bygge ei bru på nesten 100 meter over Reisaelva i Troms. Prosjektet er viktig for E6. De to neste åra skal vi jobbe intensivt for å få den nye brua klar for trafikk. Brubyggingen skal utføres på en fotballbane omtrent 400 meter fra dagens bru.

Byggearbeidene vil begynne med en 26 meter lang spennarmert platebru over sideløpet av Reisaelva. Deretter vil hovedbrua, en nesten 100 meter lang nettverksbuebru, bygges. Byggemetoden som brukes har kun vært anvendt på noen få bruer i Norge tidligere, noe som gjør dette prosjektet ekstra spesielt.

Byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen (t.v.) og prosjektsjef Gunnar Erik Walset i Christie & Opsahl er klar for å gå i gang med bygginga av nybrua på E6 i Nordreisa. FOTO: STATENS VEGVESEN

Når den nye brua er ferdig bygget på fotballbanen, vil den bli fraktet bort og skjøvet på plass over elva. Den vil bli plassert på midlertidige fundamenter nedenfor den gamle brua, før veien legges om. Deretter vil den gamle brua bli demontert og fraktet til fotballbanen for demontering. Nye brukar vil bygges etter at de eksisterende er fjernet, og til slutt skal den nye brua flyttes over på de nye brukarene.

Den nye brua vil bli bygget på Storslett, kommunesenteret i Nordreisa kommune i Nord-Troms. Brua består av to adskilte konstruksjoner og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955. De gamle bruene er i dårlig stand, for smale til at to vogntog kan møtes, og har både vekt- og høydebegrensninger.

E6 gjennom Nordreisa er hovedveien mellom Finnmark og resten av Norge, og eneste omkjøringsvei er via Finland. Storslett bru har en gjennomsnittlig trafikk på 5,000 biler i døgnet.

Christie & Opsahl AS er hovedentreprenør for nye Storslett bru. Underleverandør på stål er IMO Sveiseindustri AS fra Mo i Rana, mens grunnarbeidet utføres av den lokale bedriften Vegdrift Nord AS fra Sørkjosen.

Daglig leder i Christie & Opsahl AS, Andreas Andenæs

«Dette prosjektet er strategisk viktig for oss. Anleggsvirksomheten vår er meget bra, og vi ønsker å benytte den i et større geografisk område. Dette er bakgrunnen for vår satsning i Nord-Norge, og derfor er det ekstra gøy å vinne denne jobben som er den største jobben vi har vunnet utenfor fylkesgrensene. Vi ser frem til å bidra til forbedring av infrastrukturen i regionen».

Del innlegget

Flere
artikler