Miljøvennlig skolebygg i massivtre

Nye Haukås skole er Hustadvika kommune sitt største klimaprosjekt!

Med utstrakt bruk av massivtre i konstruksjon og 37% reduksjon av klimagass i forhold til referansebygg er dette Hustadvika kommune sitt største klimaprosjekt. I utviklingen av prosjektet ble det jobbet tett med framtidige brukere for å sikre at man tok nok hensyn til lærere og elevers hverdag i fremtiden.

Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika

Det var også stort fokus på inneklimaet. Skolen er utstyrt med moderne ventilasjonssystemer som sikrer frisk luft og et behagelig inneklima, samt gode organiske soner med godt utsyn til fjord og fjell. Dette understreker skolens dedikasjon til å skape et trygt og sunt læringsmiljø, tilpasset deres behov og ønsker.

Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika

I tillegg til sin miljøvennlige og inneklima-fokuserte tilnærming, har Nye Haukås skole også vist at det er mulig å bygge med tre i stor skala. Skolen har vist at massivtre kan brukes til å bygge store og robuste bygg, noe som har stor betydning for fremtiden av bærekraftige byggprosjekter.

Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika
Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika
Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika
Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika
Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika
Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika
Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika

Bilder fra utbyggingen

Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika
Den nye skolen ble bygget rett ved eksisterende barneskole med strenge krav til sikkerhet for gjennomføringen.
Christie entreprenør skolebygg-Haukås skole i Hustadvika

Noen fakta om prosjektet:

  • Barneskole 1. – 7. trinn,  Vollyballhall, auditorium og skolekjøkken 
  • Bygget er over 3 etg + teknisk rom
  • 10 stk. energibrønner står for oppvarmingen av bygget med vannbåren gulvvarme.
  • Nytt stort utomhusanlegg med 5èr bane og flere soner med varierte lekeområder
  • Stort fokus på livssykluskostnaden (LCC) med solide og energieffektive løsninger
  • Prosjektet oppnår en reduksjon på 36 % for A1-A3 og en total reduksjon på 44 % for A1-A3 + B6. Reduksjonen skyldes i hovedsak fokus på lavt energibruk og bruk at massivtre i bærende konstruksjoner.
  • Ny skole bygges rett ved eksisterende barneskole med strenge krav til sikkerhet for gjennomføringen.
  • Riving eksisterende skole med resterende del av utomhus utføres etter at ny skole er overlevert.
  • Konkurranse på løsning og pris med samspillsfase for revisjon av forprosjekt med nedskalering skole pga ny skolestruktur samt alternativ med integrering av kulturskole.

Prosjektinformasjon

Byggested:
Hustadvika kommune
Byggherre:
Hustadvika kommune
Entrepriseform:
Totalentreprise med samspillsfase. Pris– og løsningskonkurranse
Prosjekttype:
Nybygg – Skole m/volleyballhall – ARK/RIB : Streken / Ola Roald og Asplan Viak / Sweco
Størrelse:
5350 m2 BTA, 260 elever
Oppdragssum:
150-200 MNOK