Våre forretningsområder

Våre forretningsområder er Nybygg, Anlegg, Energi, Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg. Vi har fokus på totalentrepriser og spesielle prosjekter i Møre og Romsdal og Nord Norge.

Nybygg

Vi er stolte over å være en av de største aktørene innenfor nybygg-segmentet i Møre og Romsdal. Med 90 års erfaring, har vi etter hvert mange spennende bygg i referanselisten vår. Christie satser offensivt på å være en av de mest kompetente aktørene i bransjen og arbeider innenfor et bredt spekter av nybygg som leiligheter, skolebygg, næringsbygg, svømmehaller, idrettshaller, offentlige bygg mm.

Anlegg

Fra fjord til fjell! Christie er eksperter på anlegg og vi har en lang merittliste med fergekaier og andre kaier. Vi er også stolte av å ha stått bak spektakulære turistanlegg i fjellet, som Trollstigen platået, og Romsdalsgondolen. Vi har også flere spektakulære bruer på referanselisten. Christie satser tungt på anleggssegmentet, og er stolte over å være med å bygge mye av infrastrukturen i fylket og langs kysten.

Rehabilitering - Ombygging - Tilbygg

Som en av de største aktørene innenfor bygg-segmentet i Møre og Romsdal satser vi tungt på rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT). Vi besitter betydelig ekspertise innen byggfornyelse, ENØK-tiltak og ombygging av offentlige og private bygninger. Våre referanser spenner seg fra ombygging av sykehus og barnehager til fasadefornying av boligblokker og rehabilitering av 100 år gamle næringsbygg.

Energi

Vårt nyeste forretningsområde er Energi. Vi er eksperter på utbygginger på vanskelig tilgjengelige steder, ofte uten veiforbindelser. Christie satser tungt på vannkraft og energisegmentet med damanlegg, kraftlinjer, trafostasjoner og kraftverk. Vi er stolte over å bidra til en grønnere omstilling ved å levere miljøvennlige og bærekraftige løsninger som fylket og landet vårt har behov for.