Ferjekaier for elektriske nullutsleppsferjer

Nye ferjekaier på sambandet Sølsnes-Åfarnes og Eidsdal-Linge.

Ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes er det tredje største fylkesvegsambandet i Møre og Romsdal og er svært viktig for trafikken mellom Nordmøre og Romsdal og Austlandet. Kaiene tilpasses nye større elektriske ferjer. Sambandet trafikkeres av nye miljøvennlige ferjer på 100PBE med elektrisk drift. Arbeidet på Åfarnes- og Sølsnes fergekai omfatter breddeutvidelse og forlengelse av kai med komplett fergekai. Dette inkluderer utskiftning/ombygging av landkar, fyllingskant og erosjonssikring.

Entreprenør kaianlegg- fergekai Sølsnes - Åfarnes - Nullutsleppsferjer
Dette er en av fem ferjekaiprosjekter som vi er i gang med samtidig i Møre og Romsdal og Nordland.
Entreprenør kaianlegg- fergekai Sølsnes - Åfarnes - Nullutsleppsferjer
På bildet ser du vår spesiallekter liggende ved siden av ferjekaia som vi bygger ut på Sølsnes
Bildet viser ferdig kai med ladestasjon på Sølsnes
Entreprenør kaianlegg- fergekai Sølsnes - Åfarnes - Nullutsleppsferjer
Her monteres det på den nye kaia på Åfarnes
Her ser du ferdig kai med ladestasjon på Åfarnes
Entreprenør kaianlegg- fergekai Sølsnes - Åfarnes - Nullutsleppsferjer
Utbyggingen pågikk parallelt med at ferjene trafikkerte strekningen

På strekninga Eidsdal–Linge skal det byggast nye ferjekaier som kan ta imot nye miljøferjer frå 2024. Ferjene får ein kapasitet på 80 personbilar, som blir ei vesentleg auke samanlikna med ferjene som går i sambandet i dag

Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl
Eidsdal-Linge fergekaier - Entreprenør Christie Opsahl

Prosjektinformasjon

Byggested:
Sølsnes-Åfarnes og Eidsdal-Linge i Møre og Romsdal
Byggherre:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Entrepriseform:
Utførelsesentreprise
Prosjekttype:
Anlegg – Ferjekaier.
Størrelse:
Oppdragssum: