IMG_5063

Fakturainformasjon for leverandører

Gjelder for selskapene:

Christie & Opsahl AS – Org. nr: 974 353 547

Christie Utvikling AS – Org. nr. 918 524 819

COB Holding AS – Org. nr. 912 443 345

 

For å unngå å få fakturaen i retur, sjekk våre krav til merking.

Fakturaen må være merket med rett selskap og oppfylle de allmenne kravene til et salgsdokument jfr bokføringslovgivningen, samt gjeldende regler i merverdiavgiftslovgivningen.

Leverandørens navn og organisasjonsnummer skal være med. Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA.

Fakturadato, fakturanummer, tid og sted for levering samt hva leveransen består av skal fremgå av faktura eller som vedlegg til fakturaen.

Betalingsopplysninger som forfallsdato og bankkonto skal påføres fakturaen.

Prosjektnummer og bestiller skal være påført alle fakturaer. Fakturaer som mangler prosjektnummer og bestiller referanse blir ikke behandlet hos oss og returnert. Leverandøren vil da få en melding om dette på e-post. Vi betaler ikke kostnaden ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

 

EHF-faktura:

Vi ønsker primært å motta fakturaene i EHF-format. Prosjektnummer og bestiller referanse merkes i EHF-filen.

 

Faktura pr. e-post:

Sekundært kan faktura sendes på e-post til: 974353547-NO@cogidocs.net

Godkjent filformat er PDF, og fakturaen skal være vedlegg til e-posten. Det godkjennes kun en faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet. Bilag skal inkluderes i PDF-filen.

 

Faktura per post:

Eventuelt kan faktura sendes per post.

«Selskapsnavn»
Grandfjæra 22A
6415 Molde