SATSE

Christie – Tør å satse!

Våre verdier

Christie er Skapende, og tar Ansvar for trygg og god gjennomføring av prosjekter. Vi setter Troverdighet veldig høyt, og sørger for god kvalitet gjennom godt Samarbeid med underleverandører og kunder. Vi har Engasjement for lokal verdiskaping og oppbygging av kompetanse i regionen.

Skapende

– Vi ønsker å skape ting, og det gir oss energi å se nye byggverk ta form.

Ansvar

– vi tar ansvar i prosjektene våre og sørger for sikre byggeplasser som ikke skader miljøet, og som er bra for omgivelsene.

Troverdighet

– Har vi sagt det, så blir det slik.
Troverdighet gjennomsyrer alt vi foretar oss.

Samarbeid

– vi jobber for godt samarbeid med både leverandører og kunder i våre prosjekter. Det gir bedre prosjekter, og ikke minst – det blir gøyere å gå på jobb.

Engasjement

– vi har engasjement for lokal verdiskaping og oppbygging av kompetanse i regionen. Vi har fokus på lærlinger å få frem morgendagens fagarbeidere.

Hos Christie:

  • har vi ryddige, og sikre byggeplasser som ikke skader miljøet
  • har vi godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på og passer på hverandre
  • skiller vi ikke mellom kjønn, og vi tilrettelegger for likestilling og gode arbeidsforhold på arbeidsplassen
  • satser vi på folk og gir muligheter for personlig utvikling
  • skaper vi gode prosjekter for både kunden, omgivelsene og miljøet