Christie starter nå opp byggingen av Sjøfronten 2 i Molde.
image

Sjøfronten prosjektet i Molde må sees på som et av de største løftene et bysentrum kan få. Og med Molde-panoramaet i front, så blir dette rett og slett fantastisk. Fra før har Christie ferdigstilt fasene Sjøfronten 1 og Sjøfronten 3. Nå kommer altså endelig også siste og endelige del på plass -Sjøfronten 2.

Med ny kaipromenade, lekeplass og en generell oppgradering av kaiområdene blir dette et fantastisk tilskudd til bymiljøet. Vi er veldig stolte over å ha vunnet totalentreprisen og gleder oss til å komme i gang. I dag startet vi opprigging, og kontor/brakkerigg er under montering. Dette blir hjertet og hjernen i byggeprosjektet over de neste to årene.

Sjøfronten 2 med lekeplass og flytebrygge, grensende mot Molde Torg (illustrasjon: Norconsult)

Kort oppsummering:

 • Prosjektet ble godkjent av kommunestyret 29. april
 • Totalentreprisekontrakt med Christie & Opsahl AS er under kontrahering
 • Byggestart for forberedende arbeider i løpet av mai:
  • Etablering av brakkkerigg (ved Gotfred Lies plass 4)
  • Riving av hurtigbåtrampen
  • Fylling i sjø (erosjonssikring og støttefylling)
  • Peling Mittetkaia (nytt kaidekke)
  • Peling for nye kaier
 • Sjøfronten 2 er planlagt ferdig i juni 2023
Sjøfronten 1 (nærmest) og Sjøfronten 2 lengst unna (fra flytebrygge og østover) .
Østligste del av Sjøfronten 2 mot molo og elva i øst.

Del innlegget

Flere
artikler

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her