Blakstadelva Bru – E39

Ny bro i Batnfjorden

Arbeidet omfatter bygging av ny bru over Blakstadelva, på ny vegstrekning E39 Astad – Knutset i Gjemnes kommune.

  • Kontrakten er en del av prosjektet Stor-Krifast.
  • Brua skal bygges som ei stålbru med betongdekke.
  • Søyler og landkar utføres i betong.
  • Grunnarbeid og stålarbeid utføres av underentreprenører, mens betongarbeidet utføres av egne ansatte.
  • Brua utgjør en av de siste kontraktene på vegstrekningen Astad – Knutset.
  • Tilstøtende vegarbeider utføres i to separate entrepriser, en på hver side av brua.

Prosjektinformasjon

Byggested:
E39 Batnfjorden i Gjemnes kommune
Byggherre:
Statens vegvesen, region Midt
Entrepriseform:
Utførelsesentreprise, enhetspriskontrakt
Prosjekttype
Veibru i betong og stål
Størrelse
Lengde ca 90m, bredde 10m, høyde ca 11m. 3 spenn.
Oppdragssum
MNOK 21,5 ekskl. mva

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her