Bærekraft og miljø

Christie – Tør å satse!

Christie`s DNA

Christie har som målsetning å være et bærekraftig entreprenørselskap ved å bidra til å løse våre felles miljø og samfunnsutfordringer. Dette ligger i ryggmargen vår, og vi arbeider hver dag for å etterleve og bli endra bedre på dette. Vi kaller det vårt DNA, og det er oppsummert som følger:

Hos Christie:

  • har vi ryddige, og sikre byggeplasser som ikke skader miljøet
  • har vi godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på og passer på hverandre
  • skiller vi ikke mellom kjønn, og vi tilrettelegger for likestilling og gode arbeidsforhold på arbeidsplassen
  • satser vi på folk og gir muligheter for personlig utvikling
  • skaper vi gode prosjekter for både kunden, omgivelsene og miljøet

FNs bærekraftmål

Christie entreprenør bærekraftmål 8
Christie entreprenør bærekraftmål 9
Christie entreprenør bærekraftmål 11

Christie annerkjenner FNs bærekraftsmål og gjør sitt for å bidra i riktig retning på de områdene vi anser mest aktuelt for oss. Bærekraftmål 8, 9, 11 og 12 er våre viktigste utvalgte bærekraftmål, som vi ønsker å måle oss etter. 

FNs bærekraftsmål nr. 8 omhandler “anstendig arbeid og økonomisk vekst”. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. 

FNs bærekraftsmål nr. 9
Teknologi og innovasjon anses som løsning til miljømessige utfordringer, som følger utbyggingen av infrastruktur. Bærekraftsmål 9 handler om å Legge til rette for en bærekraftig og robust utvikling av infrastrukturen i utviklingsland, så vel som i utviklede land som Norge.
 
FNs bærekraftsmål nr. 11 har som mål å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.
 
FNs bærekraftsmål nr. 17
Bærekraftsmål 17 er bæreren av FNs ambisjon om å skape en felles innsats for å løse verdens mest presserende utfordringer. Kjent som «Samarbeid for å nå målene», legger dette målet vekt på viktigheten av partnerskap på tvers av landegrenser, sektorer og samfunnslag. Målet søker å styrke global solidaritet, utveksle kunnskap og mobilisere ressurser for å realisere de øvrige bærekraftsmålene. Gjennom dette målet erkjenner FN at ingen nasjon eller aktør kan løse dagens komplekse problemer alene, og at et effektivt samarbeid er avgjørende for å sikre en bærekraftig fremtid for alle.

Åpenhetsloven

 Christie & Opsahl AS  – Redegjørelse etter åpenhetsloven 

 Åpenhetsloven er et viktig verktøy for å sikre sosial bærekraft og favner om FNs bærekraftsmål nr. 8 og nr. 12. FNs bærekraftsmål nr. 12 handler om å “sikre forbruk og produksjon”. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. 

Miljøfyrtårn

Christie er stolt over å være sertifisert Miljøfyrtårn

Vi er et bærekraftig entreprenørselskap. Vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte, og vi bidrar til å løse våre felles miljø- og samfunnsutfordringer gjennom innovasjon og utførelse av våre tjenester. Vi forsøker hver dag å leve opp til Christie`s DNA, som vil bidra til bærekraft og utvikling i lokalsamfunnet.