Bærekraft og miljø

Christie – Tør å satse!

FNs bærekraftmål

Christie annerkjenner FNs bærekraftsmål og gjør sitt for å bidra i riktig retning på de områdene vi anser mest aktuelt for oss. Christie har som målsetning å være et bærekraftig entreprenørselskap ved å bidra til å løse våre felles miljø og samfunnsutfordringer. Dette ligger i ryggmargen vår, og vi arbeider hver dag for å etterleve og bli endra bedre på dette. Vi kaller det vårt DNA, og det er oppsummert som følger:

Christie`s DNA

Hos Christie:

  • har vi ryddige, og sikre byggeplasser som ikke skader miljøet
  • har vi godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på og passer på hverandre
  • skiller vi ikke mellom kjønn, og vi tilrettelegger for likestilling og gode arbeidsforhold på arbeidsplassen
  • satser vi på folk og gir muligheter for personlig utvikling
  • skaper vi gode prosjekter for både kunden, omgivelsene og miljøet

Christie er stolt over å være sertifisert Miljøfyrtårn

Vi er et bærekraftig entreprenørselskap. Vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte, og vi bidrar til å løse våre felles miljø- og samfunnsutfordringer gjennom innovasjon og utførelse av våre tjenester. Vi forsøker hver dag å leve opp til Christie`s DNA, som vil bidra til bærekraft og utvikling i lokalsamfunnet.

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her