Bærekraft og miljø

Christie – Tør å satse!

Christie`s DNA

Hos Christie:

  • har vi ryddige, og sikre byggeplasser som ikke skader miljøet
  • har vi godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på og passer på hverandre
  • skiller vi ikke mellom kjønn, og vi tilrettelegger for likestilling og gode arbeidsforhold på arbeidsplassen
  • satser vi på folk og gir muligheter for personlig utvikling
  • skaper vi gode prosjekter for både kunden, omgivelsene og miljøet

FNs bærekraftmål

Christie annerkjenner FNs bærekraftsmål og gjør sitt for å bidra i riktig retning på de områdene vi anser mest aktuelt for oss. Christie har som målsetning å være et bærekraftig entreprenørselskap ved å bidra til å løse våre felles miljø og samfunnsutfordringer. Dette ligger i ryggmargen vår, og vi arbeider hver dag for å etterleve og bli endra bedre på dette. Vi kaller det vårt DNA, og det er oppsummert som følger:

Åpenhetsloven

 Christie & Opsahl AS  – Redegjørelse etter åpenhetsloven 

 Åpenhetsloven er et viktig verktøy for å sikre sosial bærekraft og favner om FNs bærekraftsmål nr. 8 og nr. 12. 

FNs bærekraftsmål nr. 8 omhandler “anstendig arbeid og økonomisk vekst”. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål nr. 12 handler om å “sikre forbruk og produksjon”. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. 

Miljøfyrtårn

Christie er stolt over å være sertifisert Miljøfyrtårn

Vi er et bærekraftig entreprenørselskap. Vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte, og vi bidrar til å løse våre felles miljø- og samfunnsutfordringer gjennom innovasjon og utførelse av våre tjenester. Vi forsøker hver dag å leve opp til Christie`s DNA, som vil bidra til bærekraft og utvikling i lokalsamfunnet.

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her