Bærekraft og miljø

Christie – Tør å satse!

Christie`s DNA

Christie har som målsetning å være et bærekraftig entreprenørselskap ved å bidra til å løse våre felles miljø og samfunnsutfordringer. Dette ligger i ryggmargen vår, og vi arbeider hver dag for å etterleve og bli endra bedre på dette. Vi kaller det vårt DNA, og det er oppsummert som følger:

Hos Christie:

  • har vi ryddige, og sikre byggeplasser som ikke skader miljøet
  • har vi godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på og passer på hverandre
  • skiller vi ikke mellom kjønn, og vi tilrettelegger for likestilling og gode arbeidsforhold på arbeidsplassen
  • satser vi på folk og gir muligheter for personlig utvikling
  • skaper vi gode prosjekter for både kunden, omgivelsene og miljøet

FNs bærekraftmål

Christie entreprenør bærekraftmål 8
Christie entreprenør bærekraftmål 9
Christie entreprenør bærekraftmål 11
Christie entreprenør bærekraft mål 12 Christie

Christie annerkjenner FNs bærekraftsmål og gjør sitt for å bidra i riktig retning på de områdene vi anser mest aktuelt for oss. Bærekraftmål 8, 9, 11 og 12 er våre viktigste utvalgte bærekraftmål, som vi ønsker å måle oss etter. 

FNs bærekraftsmål nr. 8 omhandler “anstendig arbeid og økonomisk vekst”. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. 

FNs bærekraftsmål nr. 9
Teknologi og innovasjon anses som løsning til miljømessige utfordringer, som følger utbyggingen av infrastruktur. Bærekraftsmål 9 handler om å Legge til rette for en bærekraftig og robust utvikling av infrastrukturen i utviklingsland, så vel som i utviklede land som Norge.
 
FNs bærekraftsmål nr. 11 har som mål å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.
 
FNs bærekraftsmål nr. 12
For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.

Åpenhetsloven

 Christie & Opsahl AS  – Redegjørelse etter åpenhetsloven 

 Åpenhetsloven er et viktig verktøy for å sikre sosial bærekraft og favner om FNs bærekraftsmål nr. 8 og nr. 12. FNs bærekraftsmål nr. 12 handler om å “sikre forbruk og produksjon”. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. 

Miljøfyrtårn

Christie er stolt over å være sertifisert Miljøfyrtårn

Vi er et bærekraftig entreprenørselskap. Vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og bærekraftig måte, og vi bidrar til å løse våre felles miljø- og samfunnsutfordringer gjennom innovasjon og utførelse av våre tjenester. Vi forsøker hver dag å leve opp til Christie`s DNA, som vil bidra til bærekraft og utvikling i lokalsamfunnet.

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her