Astad Bru – E39

Ny betong bru som er en del av Stor-Krifast.

Ny bru på ca. 90m. Fundament og søyler av betong. Slakkarmert betong overbygning der det er brukt Bailey Acrow forskalingssystem.

  • Ny kulvert over Astadelva, ca: 10 m.
  • Forlengelse av eksisterende kulvert med ca 3 m med tilhørende støttemurer av betong.
  • Dette er en del av nye E39 Knutset
  • Høgset som skal åpnes mai 2013
  • Hovedentreprenør med ansvar for utførelse.
  • Anleggsledelse, betong og stål/rekkverk montering utført med egent mannskap. UE på grunnentreprise og kjøpt prefab.

Prosjektinformasjon

Byggested:
Nye E39 Batnfjordsøra
Byggherre:
Statens Vegvesen Region Midt
Entrepriseform:
Utførelsesentreprise
Prosjekttype
Betong bru med tilhørende kulverter
Størrelse
Bru 90m. ny kulvert 10m. forlengelse av kulvert 3m.
Oppdragssum
MNOK 14,5 ekskl. mva

Denne nettsiden bruker cookies for å analysere trafikken på nettsiden. Les mer her