Prosjektutvikling

Et av hovedsatsningsområdene til Christie & Opsahl er utvikling av prosjekter i nært samarbeid med kunde.

Vi kommer med i planleggingen av et prosjekt på et tidlig stadium og tar del i utformingen av det totale produktet. I nært samspill med oppdragsgiver defineres prosjektets rammebetingelser og kundens behov.
Den arkitektoniske og estetiske utformingen er en vesentlig del av prosjekt, samtidig som der er store utfordringer i å optimalisere prosjektets arealbruk, materialvalg og tekniske løsninger. 
Våre dyktige og kreative medarbeidere tilstreber å finne løsninger som tilfredsstiller krav fra brukere og myndigheter. Vår oppgave blir å styre mot definerte mål knyttet til: kostnad – tid – kvalitet – helse – miljø – sikkerhet.

 

Sjøholt Næringsbygg 

Nytt nærings og boligbygg i sentrum av Sjøholt


Nærings- og boligbygg i 3 etg., 2800 m2 næringsareal og 600 m2 bolig. Totalentreprenør med totalansvar for prosjektering og utførelse.
Prosjekterings- og prosjektledelse utføres med egne ingeniører. Rigg-, betong-, tømmer,- og stålarbeider utføres med egne mannskap. Øvrige fag utføres i underentrepriser.

Byggeledelse og kontroll av samtlige arbeider. 

 

Sted: Sjøholt, Ørskog kommune
Utbygger: Sjøholt Næringsbygg AS
Nøkkeltall: Ca. 3400 m²
Entrepriseform: Samspillkontrakt (Totalentreprise)
Byggetid: 15 måneder
Ferdigstilt: 2013


 

Romsdalskvartalet

Ombygging, nybygg og rehabilitering av Romsdalskvartalet i Molde sentrum.

Omfatter kvartalet mellom Romsdalsgata, Elvegata og Øvre veg. Ca 13.600 m2 kontor/ forretning inkl fellesareal og ca 1.800 m2 leiligheter (15 stk). Ca 6.800 m2 nytt areal og ca 8.600 m2 ombygd areal. 

Totalentreprenør med totalansvar for søker, prosjektering og utførelse. Prosjekt- og prosjekteringsledelse utført med egne ingeniører. Deler av Ark. utført i egenregi. Rigg-, riving-, betong-, tømmer- og stålarbeider utført med egne mannskap. Øvrige byggfag og tekniske fag utført i underentrepriser. 


Sted: Molde
Utbygger: Romsdalskvartalet AS
Nøkkeltall: Ca. 13600 m²
Entrepriseform: Samspillkontrakt (Totalentreprise)
Byggetid: 27 måneder
Ferdigstilt: 2010