Nærings- og industribygg

Våre prosjekter spenner fra store kjøpesentre, butikker, produksjonslokaler, lagerbygninger til mindre ombygginger.

Vi tror at kundene er nøkkelen til vår suksess, og vårt mål er å være kundens førstevalg. Det betyr at vi ønsker å gi deg god service i form av effektive, og gode løsninger og fokus på tid og kvalitet. Vi er vant å jobbe med mange ulike kunder, og vi tilstreber å planlegge og gjennomføre byggeprosessen slik at det ikke hindrer dine kunder eller den daglige drift. 

Ta kontakt på et tidlig stadium, så kan vi være behjelpelig fra ide til ferdig bygg gjennom vår samspillmodell.

Ålesund Lufthavn 

Utvidet eksisterende bagasjehall

Eksisterende bagasjehall ble utvidet med tilbygg på ca. 7,5 m x 29 m (220 m2). Tilbygget er i en etasje, hvor det er forberedt for en fremtidig 2.etasje. 

Bæresystem er hovedsakelig i stål og dekke av prefabrikkerte hulldekker.  Kledning av stående sinus metallplater utført i hovedsak som tette plater, men med innslag av perforerte sinusplater over vinduer o.l. Oppvarming av bagasjehall  utført som vannbårent system med tanke på fremtidig forsyning fra energisentral med varmepumpe. Det er lagt opp til luftvarmere i lokalene styrt fra SD-anlegg. Tilbygget er full-sprinklet, delvis med glycolanlegg i område foran porter.

Utvidelsen ble gjennomført mens det var full drift i eksisterende bagasjehall med adkomst via tilbygget.

 

Sted: Ålesund Lufthavn Vigra
Utbygger: Avinor AS
Entrepriseform: Generalentreprise
Størrelse: 220 m²
Byggetid: 4 måneder
Ferdigstilt: Mai 2013


 


 

 

Bertel O Steen

Ny salgshall tilknyttet eksisterende bygg i Ålesund

Ny salgshall for Mercedes-Benz tilknyttet eksisterende bygg. Innholder utstillingslokaler og kontorer. Bærekonstruksjoner av stål og fasader av glass. Entreprisen omfatter også utvidelse av utearealer mot øst med flere parkeringsplasser.

 

Sted: Ålesund
Utbygger: Bertel O Steen Ålesund
Nøkkeltall: 870 m²
Entrepriseform: Totalentreprise  
Byggetid: 8 måneder
Ferdigstilt: 2012

 


 

Fasadeprodukter 

Ny produksjonsavdeling

Tilbygg med produksjonsavdeling, kontoravdeling og salgsavdeling. Isolert stålhall med mezzanin for kontoravdeling og teknisk rom. 

 

Sted: Molde
Utbygger: Fasadeprodukter AS
Nøkkeltall: 965 m²
Entrepriseform: Totalentreprise  
Byggetid: 5 måneder
Ferdigstilt: 2011

 


 

 

Montèr Lønseth

 

Utvidelse av butikk og lager

Tilbygg på ca 1.700 m² med varemottak og lager i underetasje og parkeringsdekke for kunder over.

Ombygging og utvidelse av eksisterende bygg, 4500 m² butikk og 3000 m² med lager.

Prosjekt- og prosjekteringsledelse utført med egne ingeniører. Rigg- og driftsarbeid med egne mannskap. Øvrige fag utført i underentreprise.

 

Sted: Molde
Utbygger: Lønseth Eiendom
Nøkkeltall: 9200 m²
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 17 måneder
Ferdigstilt: Mai 2008

 

 

 

Moldetorget

Handlestedet midt i byen
Åtte eksisterende bygårder danner kvartalet fra Torget til fjordgata. Moldetorget samler dette til et enhetlig forretningsareal. I tillegg til nye arealer i sentrum av kvartalet, totalrenoveres eksisterende bygninger.

Utbygger innledet tidlig i utviklingsfasen nær kontakt med Christie & Opsahl. Kompleksiteten og utfordringene i prosjektet krevde god markedskunnskap og et nært samarbeid med teknisk kompetanse i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Christie & Opsahl har i samarbeid med byggherre og rådgivere gjennomført prosjektet innenfor avtalte rammer med hensyn til tid, økonomi og kvalitet.

 

Sted: Molde
Utbygger: Møre - Sentrene Moldetorget AS
Nøkkeltall: 15.000 m²
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 16 måneder
Ferdigstilt: 2003