Helse- og omsorgsbygg

Dagens helsebygg skal bygges for fremtiden ved å være fleksible og med miljøriktige materialer.

Bygningene bør ofte være slik at de kan tilpasses nye modeller og krav om at forutsetninger og rammebetingelser for virksomheten endres. Vi kan bistå med byggeteknikker og materialvalg som imøtekommer disse kravene. 

Vi har levert sykehusbygg, sykehjem, omsorgsboliger og vi har erfaring med kravene til universell utforming og riktig brukerplanlegging. Vi har derfor den kunnskapen som skal til for at sluttproduktet blir som forventet.

Ålesund krematorium 

Nytt krematorium i for Ålesund kirkelig råd

Nybygg i betong og treverk. Fasaden er kledd med sink. Krematoriumet inneholder kontor, garderober, kjøkken, ovnsrom og ett omfattende filtreringsanlegg i underetasjen. Ovnsrommet er bekledd med bjørkefiner.

 

Sted: Ålesund
Utbygger: Ålesund kirkelig fellesråd
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: okt. 2010 – nov. 2011

 

 


 

Åse sykehus alderspsykiatrisk avdeling

Utvidelse av alderspsykiatrisk avdeling 

Nytt tilbygg i 2 etg. til psykiatrisk avdeling. Inneholder kontorer, møterom, pasientrom mm. Ombygging og utbygging av eksisterende bygg. Rigg-, betong- og tømmerarbeider utført med egne ressurser, øvrige arbeider i underentreprise.

Byggeledelse og kontroll av samtlige arbeider.


Sted: Ålesund
Utbygger: Helse Sunnmøre HF
Nøkkeltall: 1400 m²
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 2006 – 2008 


 

Fræna sjukeheim

Nye tidsriktige lokaler til Fræna sjukeheim og omsorgssenter

Ny sykeheim med 41 beboer rom, omsorgsleiligheter, rehabiliterings og opptrenings-avdeling. 

 

Sted: Fræna
Utbygger: Fræna kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 2006 – 2007
Ferdigstilt: 2007

Stordal sjukeheim

Tilbygg til eksisterende sjukeheim

Nytt tilbygg til sjukeheim. 1.etg. 6 brukerrom og dagligstue. Teknisk rom, garderrober og garasje i kjeller. Utført i tre, betongelementer og plasstøpt betong.

Prosjektledelse, betongarbeider, tømrerarbeider, betongsaging og utvendig betongrehabilitering av eksisterende bygning.

 

Sted: Stordal
Utbygger: Stordal kommune
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 2005 – 2006