Boligentrepriser

Våre kunder innen boligentrepriser er gjerne eiendomsselskap, private utbyggere, offentlige utbyggere eller borettslag.

Har du ei tomt eller en ide, ta kontakt så kan vi være med å utvikle og realisere prosjektet ditt. Får vi ta del i prosjektet på et tidlig stadium, så kan vi med vår allsidige erfaring tilføre ditt prosjekt akkurat det som skal til for at det blir en suksess.

Sandborgbryggen Ålesund


Nybygg forretning og bolig i Ålesund sentrum


Krevende undervannsarbeider ifm parkeringskjeller som fundamenteres på kote – 1,90. 4 etasjer med forretning  og kontorer og bolig på de 2 øverste etasjene, kjeller i plasstøpt betong, bæresystem ellers av stål og hulldekker, glass og stein i fasade. Prosjekt- og byggeplassledelse, rigg og drift og plasstøpte betongarbeider utføres i egenregi / med egne ansatte, øvrige arbeider utføres med UE.

Sted: Sandborg Bryggen - Kongensgate 13, Ålesund
Utbygger: Einervigen AS
Nøkkeltall: 2.300 m²
Entrepriseform: Samspill/ Totalentreprise
Byggetid: 10 mnd - Oppstart august 2014
Ferdigstilt: Juni 2015


Haugaplassen Borettslag

Fasaderehabilitering av Haugaplassen Borettslag


Riving av eksisterende fasade samt vinduer og dører. Etterisolering og nyetablering av ny fasade med STOpuss. Utskifting til PVC-vinduer, nyetablering av nye balkongdører fra alle leiligheter.

Sted: Haugaplassen Borettslag
Utbygger: Ålesund Boligbyggerlag
Nøkkeltall: 3.200 m² etterisolering, 270 m² vindu og dører
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 12 mnd - oppstart Mai 2014
Ferdigstilt: April 2015

 

Eikrem Panorama

77 leiligheter på Øvre Eikrem


Første byggetrinn Øvre Eikrem. 77 leiligheter i 3 blokker over felles parkeringskjellere.

Blokk A mot vest består av 26 leiligheter fra 3. til 10. etasje. Heisadkomst fra 2. etasje.

P-kjeller og felles tun i 3. etasje over parkeringdekket.

Blokk B består av 28 leiligheter fra 3. til 9. etasje. Heisadkomst fra P-kjellere og tun 3. etasje.

Blokk C mot øst består av 23 leiligheter fra 3. til 9. etasje. Heisadkomst fra P-kjellere og tun 3. etasje.

Leilighetene har altan/terrasser mot sør og vest og adkomst via svalganger og korridorer. Pga skrånende terreng har flere av leilighetene direkte adkomst til terreng i 3., 4. og 5.etasje.

Det er også opsjon på en intensjonsavtale for gjennomføring av neste byggetrinn.

 

Sted: Øvre Eikrem, Molde
Utbygger: Eikrem Utbygging AS
Nøkkeltall: 11.830 m²
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 24 måneder
Ferdigstilt: 2015


Sjøholt Næringsbygg


 

Nytt nærings- og boligbygg i sentrum av Sjøholt

Nærings- og boligbygg i 3 etg., 2800 m2 næringsareal og 600 m2 bolig. Totalentreprenør med totalansvar for prosjektering og utførelse.Prosjekterings- og prosjektledelse utføres med egne ingeniører. Rigg-, betong-, tømmer,- og stålarbeider utføres med egne mannskap. Øvrige fag utføres i underentrepriser. Byggeledelse og kontroll av samtlige arbeider.

 

Sted: Sjøholt, Ørskog kommune
Utbygger: Sjøholt Næringsbygg AS
Nøkkeltall: Ca. 3400 m²
Entrepriseform: Samspillkontrakt (Totalentreprise)
Byggetid: 15 måneder
Ferdigstilt: 2013


 


Molde Campus


Nye studentboliger i Molde


Bygg A , 1.-5.etg. Garasje for 14 biler, sykkelparkering, teknisk rom, vaskeri og verksted, -lager –og kontor for driftsavdelinga i 1.etg. 84 ett-roms hybler i 2.-5.etg. 3 av hyblene er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Bygg B, U1 -4.etg. Kjeller med teknisk rom og lager. 24 ett-roms og 8 tre-roms hybler i 1.-4.etg. 3 av hyblene er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Bygg C, U1 -4.etg totalt. Kjeller med tekniske rom. 4 ett-roms og 16 tre-roms hybler i 1.-4.etg. 3 av hyblene er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Tomta er fjelltomt med bratt helning mot sør. Sprengning, grunnarbeid og utomhusarbeid utføres av Romsdal Anlegg.

Fundamenter, ringmurer, kjellermurer, støttemurer og sokler for moduler utføres av plasstøpte konstruksjoner i egenregi.

Bærende vegger og søyler bygg A, trapperom –og heissjakter samt dekker over underetasjer utføres av betongelementer. Leveres av Elementpartner.

Hybelleilighetene utføres av prefabrikerte moduler fra Kodumaja i Estland. Modulene leveres komplett ferdig inklusive tekniske installasjoner. Montering, sammenkobling samt etterarbeid fasader og tak utføres av leverandøren.

Innredning og ikkebærende yttervegger underetasjer utføres av trekonstruksjoner i egenregi.

Felles tekniske anlegg inkl tilkobling av sjakter i modulene utføres av lokale tekniske underentreprenører. Sanitær –og varme utføres av Molde vvs. Luftbehandling uttføres av Teknisk ventilasjon. Elektroarbeid utføres av iElektro.

 

Sted: Molde
Utbygger: Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 14 måneder
Ferdigstilt: August 2013
 

 

Romsdalskvartalet


 

Ombygging, nybygg og rehabilitering av Romsdalskvartalet i Molde sentrum

Omfatter kvartalet mellom Romsdalsgata, Elvegata og Øvre veg. Ca 13.600 m2 kontor/ forretning inkl fellesareal og ca 1.800 m2 leiligheter (15 stk). Ca 6.800 m2 nytt areal og ca 8.600 m2 ombygd areal. 

 

Totalentreprenør med totalansvar for søker, prosjektering og utførelse. Prosjekt- og prosjekteringsledelse utført med egne ingeniører. Deler av Ark. utført i egenregi. Rigg-, riving-, betong-, tømmer- og stålarbeider utført med egne mannskap. Øvrige byggfag og tekniske fag utført i underentrepriser. 

 

Sted: Molde
Utbygger: Romsdalskvartalet AS
Nøkkeltall: Ca. 13600 m²
Entrepriseform: Samspillkontrakt (Totalentreprise)
Byggetid: 27 måneder
Ferdigstilt: 2010

 

 

 


Lønsethgården

Lønsethgården

 

Leiligheter, kontor- og butikklokaler i Molde sentrum


Ombygging og tilbygg av 29 leiligheter. Kontor- og butikklokaler 1500 m2. Garasjeanlegg 800 m2.

Prosjekt- og prosjekteringsledelse samt detaljprosjektering byggeteknikk med egne ingeniører. Rigg- og driftsarbeid med eget mannskap, og øvrige fag utført i underentreprise. 

 

 

Sted: Molde
Utbygger: Lønseth Eiendom
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 2005-2006

Nærings- og boligbygg i Gideovegen


Forretnings- og leilighetsbygg i Molde

Prosjektutvikling og totalentreprise for forretningsbygg på 2430 m2 og 27 leiligheter i - totalt ca 6300 m2.

 

 

Sted: Molde
Utbygger: Planor Bolig og Rema Eiendom
Nøkkeltall: 6300 m²
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 2004-2005