Barnehage og skole

Vi ønsker å få være med deg og bygge morgendagens barnehage, skole og utdanningsbygg. Får vi ta del i prosjektet allerede på forprosjekt stadiet, så kan vi på denne måten bidrar til å bedre prosjektet i samråd med brukerne.

Referanseprosjektene spenner fra rehabilitering av klasserom og fasade til nybygg og ombygging av skolebygg.

 

Bergetippen barnehage

Bygging av ny barnehage og opparbeidelse av uteområde

Arbeidene omfatter bygging av ny barnehage med 3 avdelinger med til sammen i underkant av 60 barn. Ny barnehage vil få et bruttoareal på ca. 960 m2 fordelt på to etasjer. Nytt bygg vil ligge nært inntil eksisterende Bergetippen barnehage og knyttes til denne med et mindre mellombygg. Som del av prosjektet skal det også opparbeides uteområde med lekeareal og tilkomstområde med korttidsparkering for av- og påstigning i forbindelse med levering og henting av barn.

 

Sted: Julsundet
Utbygger: Aukra kommune
Nøkkeltall: Nybygg 960 m² over 2 etasjer
Entrepriseform: Generalentreprise
Byggetid: Ca. 10 måneder
Ferdigstilt: Mars 2013

Stordal skule

Nybygg og ombygging av eksisterende bygning


Totalentreprenør med totalansvar for prosjektering og utførelse. Ombygging av eksisterende bygg 830 m² og nybygg på 600m².

Prosjekt- og prosjekteringsledelse utført med egne ingeniører. Rigg-, betong-, tømmer- og stålarbeider utført med egne mannskap. Øvrige fag utført i underentrepriser.

 

Sted: Stordal
Utbygger: Stordal kommune
Nøkkeltall: Nybygg 600 m² og ombygging 830 m² 
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 13 måneder
Ferdigstilt: August 2012Gjermundnes vgs

Oppgraderinger og nybygg 

Bygningsmessig oppgradering av kantinekjøkken og kantine, hovedinngang med rullestolrampe, handikap WC, nye garderober, diverse byggemasser i administrasjonsbygget, klasserom, toaletter og kontor/resepsjon. I tillegg diverse tekniske oppgraderinger av ventilasjon, varme, elkjeler, brann og alarm. 

 

Sted: Vestnes
Utbygger: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 25 måneder
Ferdigstilt: Juli 2011


 


Høgskolen i Molde

Utvidelse av høgskolebygget
Nybygg utført i generalentreprise. Prosjektledelse, rigg-, betong-, tømmer-, stål-, og innredningsarbeider utført av eget mannskap. Øvrige fag utført i underentrepriser.

 

Sted: Molde
Utbygger: Statsbygg
Nøkkeltall: 5000 m²
Entrepriseform: Generalentreprise
Byggetid: 18 måneder
Ferdigstilt: 2002