Turistveger

Spektakulære byggverk og utsiktsplasser langs våre turistveger har den siste tiden vært et satsingsområde, og Christie & Opsahl AS har satt sitt preg på mange av dem.

Christie & Opsahl AS har i flere anbudskonkurranser vunnet flere av disse spennende og krevende jobbene. Vi har utviklet gode og effektive metoder for å løse krevende oppdrag som utbygginger på Gudbrandsjuvet, Ørnesvingane, Flydalsjuvet og Trollstigen. I disse prosjektene har vi fått utnyttet vår spesialkompetanse på betongarbeider i kombinasjon med at våre høyt kvalifiserte medarbeidere fra eget stålverksted produserer, leverer og monterer unike stålkonstruksjoner.

 

Nasjonal turistveg, Trollstigen

Spektaulært byggverk i stål og betong

Utsiktspunktene på Trollstigen har gjennomgått en fullstendig oppgradering og fremstår som et av de mest spektakulære byggverk gjennomført den siste tiden. Vi har også bygget gangstier, gangbroer, sevicerom og kafeteria, omlegging av riksveg med ny bru oppe på Trollstigplatået. Betong og stårlarbeider er utført med egne ressurser, øvrige fag av underentreprenører. Mange av arbeidsoperasjonene har blitt utført i bratt og ulendt terreng, og det har vært store utfordringer med tanke på tilkomst. 

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med arkitekt og byggherre. Prosjektet har de siste årene mottatt en rekke priser blant annet Betongtavlen 2012, Årets anlegg 2012, Norsk stålkonstruksjonspris 2013, Europeisk stålkonstruksjonspris 2013. Siste i rekken ble Europeisk betongpris 2014, brosjyre fra ECSN med bilder fra prisutdelingen og vinneren Trollstigplatået.


Sted: Trollstigen, Rauma kommune
Utbygger: Statens Vegvesen
Nøkkeltall: 
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 2006-2012
Ferdigstilt: 2012

 

 

Trollstigen

 

Nasjonal turistveg, Bjørnehiet

Gjemt, men unikt bjørnehi på Aurlandsfjellet 

 

Oppe på Aurlandsfjellet er det laget et unikt bjørnehi, hvor bjørnen sover hele året. Christie & Opsahl har laget gangbane fram til hiets inngang samt takkonstruksjoner av glass inne i selve hiet.

Sted: Aurlandsfjellet
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 2009-2012
Ferdigstilt: 2012
Nasjonal turistveg, Gudbrandsjuvet

Utsiktsplatå, gangbroer og servicebygg ved Gudbrandsjuvet


Opparbeidelse av utsiktsplatå med gangbroer av stål, parkeringsanlegg, servicebygg, toalettanlegg og kafè ved Gudbrandsjuvet i Valldal kommune. Vi hadde entreprise på grunn-, betong- og stålarbeidet. 

 

Sted: Gudbrandsjuvet, Valldal kommune
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 2006-2009
Ferdigstilt: 2009

 

 

 

Nasjonal turistveg, Geiranger

Ørnesvingane og Flydalsjuvet i Geiranger

Prosjektet har bestått i å bygge utsiktsplasser for turister ved Ørnesvingane og ved Flydalsjuvet i Geiranger. Vi har utført grunn-, betong- og rekkverksarbeider. På disse prosjektene har det vært høy fokus på kvalitet og utførelse

Sted: Ørnesvingaene og Flydalsjuvet, Geiranger
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 2004-2005
Ferdigstilt: 2005