Kraftverk

Christie & Opsahl AS har bygget flere små kraftverk de siste årene. Samtidig har vi hatt oppdrag med å oppgradere og bygge ut eksisterende kraftverk. Erfaringer knyttet til driften av større kraftverk har styrket vår kompetanse innen kraftverkutbygging og gir oss et konkurransefortrinn og evne til å bidra med gode løsninger i en planleggingsprosess sammen med nye utbyggere. 

Riksheim kraft

Kraftverk i Sykkylven


Riksheim Kraftverk ble etablert i 1918. Fra inntaksdam på ca cote 317 til dagens stasjonsbygg ligger eksisterende rørgata i dagen, og er delvis bygd i stål (klinket og sveiste rør) med trerørgate i øvre del.

I det nye prosjektet skal rørgata skiftes ut og legges i grøft, det skal bygges ny stasjon med komplett ELMEK utstyr.

Eksisterende rørgate skal rives og terreng tilbakeføres i størst mulig grad.

Den nye stasjonen får en netto fallhøyde på  259  m med installert effekt på 5499 kVA. Midlere forventet årsproduksjon er ca 28 GWh.

Stasjonsbygget vil i hovedsak bli oppført i betongelementer.

 

Sted: Riksheim, Sykkylven Kommune
Utbygger: Sykkylven Energi AS
Nøkkeltall: Rørgate ca 1040 meter, kraftstasjonsbygning 200 m²
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: Sept 2012 - okt 2013
Ferdigstilles: 2013

 

 

Ringdal kraft

Kraftverk og demning

Utbyggingen av Ringdal Kraft besto av en 70 meter lang demning og inntakskonstruksjon, propp i vanntunnel og en stasjonsbygning. 

Sted: Hellesylt, Stranda kommune
Utbygger: Ringdal kraftverk AS
Nøkkeltall: Demning 70 meter, stasjonsbygning 280 m²
Entrepriseform: Sideentreprise
Byggetid: Ca 12 måneder
Ferdigstilles: 2011

 


Driva kraftverk

Oppgradering av eksisterende kraftverk

Bygningsmessig oppgradering pga nye forskrifter når det gjelder fare for eksplosjon i trafo. Forsterkning av eksisterende betongvegger og luker over trafogruber. Fjerning av betongelementer i stasjonshall og gjenbygging av åpninger. Bygging av nytt kontrollrom 

Sted: Driva, Sunndal
Utbygger: I kraftverk
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: Ca 6 måneder
Ferdigstilles: 2011

 

Via kraftverk

Nytt kraftverk i Tafjordfjella

Nytt kraftverk ved Viavatnet i Tafjordfjella. Jobben består av graving og sprengning av 700 meter grøftetrase fra eksisterende tappetunnel inkl legging av støpejernsrør. Det skal også bygges en kraftstasjon og mindre fangdammer.

 

Sted: Viavatnet, Tafjordfjella
Utbygger: Tafjord kraftproduksjon AS
Nøkkeltall: 700 m grøftetrasè
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 
Ferdigstilles: