Kaier

Christie & Opsahl AS har bred erfaring i utbedring av eksisterende kaier og større utbygginger av kaianlegg for industrielle formål. Vi har den siste tiden vært engasjert i prosjekter med å utbedre flere ferjekaier. På denne type arbeider kreves det at man har forståelse for hvordan en kai fungerer og at man tar hensyn til at trafikken skal gå som normalt på de fleste strekninger. 

I vårt nærmiljø har flere industribedrifter store kai og havneanlegg. Vi har med utgangspunkt i tidligere jobber opparbeidet oss spesialkompetanse på utbedring av eksisterende kaianlegg, og vet godt hva som skal til for å oppnå det resultatet kunden ønsker. Vi har også erfaring i utbygging av nye havneanlegg for lokale byggherrer, og har det utstyr som behøves for slike jobber.Kvanne Ferjekai

Bygging av ny ferjekai mens ferje er i full drift, samt riving av eksisterende kai. 

 

Sted: Kvanne
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 
Ferdigstilt: 2012

 Kanestraum Ferjekai


Riving av eksisterende ferjebåser med landkar og sidekai, bygging av nye båser med større bredde. Samt riving av eksisterende fenderstolper på begge sider av tilleggskai og levering og montering av nye fendere. 


Sted: Kanestraum
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: Januar 2010 - Juli 2010
Ferdigstilt: 2010
Kai Maritime Service


Djupvasskai i betong

Bygging av 450 m² djupvasskai i betong, samt en del bygningsmessig tilpassing. Kaikonstruksjonen består av stålrørspeler med plasstøpte bjelker og prefabrikkerte dekkelementer som ble produsert på anlegget. 

Sted: Steinvågen, Ålesund
Utbygger: Maritime Service AS
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 
Ferdigstilt: 2007STX osv AukraSammenbygging av to kaier med skinnegang for kran, samt flytting av 75t kran. 

Sted: Aukra
Utbygger: Aker Aukra/STX osv Aukra
Nøkkeltall: Cellespunkt kai, ca 800 m²
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 2004-2007
Ferdigstilt: 2007