Broer

Christie & Opsahl AS har lang tradisjon for å bygge og rehabilitere broer. Vi har opp gjennom årene opparbeidet oss en unik kompetanse på frembyggbroer og andre typer brokonstruksjoner, og vi har et rikt utvalg spesialredskap og -utstyr for tunge og kompliserte betongjobber. Broer som Storseisundbrua på Atlanterhavsvegen (kåret til århundrets byggverk av entreprenørforeningen), og Rugsundbrua har bidratt til å sette Christie & Opsahl på kartet når det gjelder brobygging. 

E39 Blakstadelva bru

Veibru i betong og stål

Arbeidet omfatter bygging av ny bru over Blakstadelva, på ny vegstrekning E39 Astad – Knutset i Gjemnes kommune. Kontrakten er en del av prosjektet Stor-Krifast.

Brua skal bygges som ei stålbru med betongdekke. Søyler og landkar utføres i betong. Grunnarbeid og stålarbeid utføres av underentreprenører, mens betongarbeidet utføres av egne ansatte.

Brua utgjør en av de siste kontraktene på vegstrekningen Astad – Knutset. Tilstøtende vegarbeider utføres i to separate entrepriser, en på hver side av brua.

 

Sted: Gjemnes kommune
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Utførelsesentreprise, enhetspriskontrakt
Byggetid: 6,5 måneder
Ferdigstilt: 2013E 39 Astad Bru


Prosjektet omfatter bygging av ny bru på ca 90 meter, med tilhørende kulverter på Astadkrysset, E 39 ved Batnfjordsøra. Astadkrysset er en del av "Stor Krifast".

Sted: Gjemnes kommune
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Utførelsesentreprise
Byggetid: 12 måneder
Ferdigstilt: 2012


Digernesskifte

Bru over E39


I vegkryss mellom E39 og Fv661 på digerneset i Skodje kommune, Møre og Romsdal.

Brua er ei 3 spenns, spennarmert, landkarløs platebru av plasstøpt betong med total lengde 52 meter. 

Sted: Skodje kommune
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggetid: 5 måneder
Ferdigstilt: 2011


Storseisundbrua

Storseisundbrua på Atlanterhavsvegen er kåret til århundrets byggverk av entreprenørforeningen. 


Vegbru over Storseisundet på Atlanterhavsvegen. Vegforbindelsen åpnet i 1989. Broen er en fritt-frembyggbro i betong med tre spenn, det lengste på 130 meter. Broens totale lengde er på 260 meter og seilingshøyden er 23 meter. 


Sted: Averøya
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggetid: 12 måneder
Ferdigstilt: 1988
E39 BLAKSTADELVA BRU

Tjønnøybrua

Riving og bygging av ny bro


Ny fritt-frembyggbro med totallengde på 270 metter. Ble bygget i arbeidsfellesskap med Skanska. Inkludert i prosjektet var også riving av eksisterende bro. 

 

Sted: Averøy kommune
Utbygger: Statens Vegvesen
Entrepriseform: Totalentreprise, samarbeid med Skanska
Byggetid: 12 måneder
Ferdigstilt: 2002-2003Sted

Averøy kommune

Utbygger

Statens Vegvesen

Nøkkeltall

Ca 270 meter lang

Enterpriseform

Totalentreprise, samarbeid med Skanska

Byggetid

12 måneder

Ferdigstilt

2002-2003